Uncategorized

“Famiglia di Dogue de Bordeaux al lago di Bolsena”Bolsena – “Famiglia di Dogue de Bordeaux al lago di Bolsena”. Lo scatto di Sandra Paolucci.The post “Famiglia di Dogue de Bordeaux al lago di Bolsena” appeared first on Tusciaweb.eu."Dogue de Bordeaux family at Lake Bolsena"

Bolsena - "Family of Dogue de Bordeaux at the lake of Bolsena". Sandra Paolucci's shot. The post “Dogue de Bordeaux family at Lake Bolsena” appeared first on Tusciaweb.eu.

Tusciaweb